top_napis

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

REJESTRACJA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA ogłasza nabór na szkolenia:
CCNA Security - termin rekrutacji: 14.01.2014 -12.03.2014
CCNA Voice - termin rekrutacji: 14.01.2014 -12.03.2014
LPIC - termin rekrutacji: 18.02.2014 - 02.04.2014
Bezpieczeństwo aplikacji WEB - termin rekrutacji: 18.02.2014 -06.05.2014
Bezpieczne programowanie aplikacji WEB - termin rekrutacji: 18.02.2014 -06.05.2014
Inżynieria ruchu sieciowego - termin rekrutacji: 18.02.2014 -06.06.2014


REGULAMIN REKRUTACJI

W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełnione oraz podpisane dokumenty:

 

ZASADY UCZESTNICTWA

Grupę docelową stanowią przedsiębiorstwa:

 • posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze woj. dolnośląskiego oraz prowadzące działalność gosp. w branży informatycznej,

 • zaliczające się do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw wg następujących przesłanek:

  • Mikro przedsiębiorstwo, definiowane jako firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, której roczny obrót lub/oraz całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro,

  • Małe przedsiębiorstwo, definiowane jako firma zatrudniająca mniej niż 50 pracowników, której roczny obrót lub/oraz całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,

  • Średnie przedsiębiorstwo, definiowane jako firma zatrudniająca mniej niż 250 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,

 • niekorzystające dotąd z dofinansowanych szkoleń objętych zasadami pomocy publicznej w ramach POKL.

Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa powyższe pułapy powinny zostać wyliczone z uwzględnieniem powiązań kapitałowych/niezależności. W przypadku wątpliwości zachęcamy do skorzystania z narzędzia kwalifikator MŚP udostępnionego przez PARP na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/1408 

 

Uczestnikiem/uczestniczką szkoleń może być:

1) pracownik zatrudniony w ww. przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,

2) właściciel pełniący funkcje kierownicze,

3) wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe,

Uczestniczki/uczestnicy szkoleń powinni posiadać:

 • podstawową znajomość jęz.angielskiego (w stopniu umożliwiającym korzystanie z narzędzi informatycznych)

 • znajomość obsługi komputera,

 • podstawową wiedzę o sieciach komputerowych (dot. szkoleń CISCO)

 • podstawową znajomość programowania stron www (dot. szkoleń aplikacji WEB)

 

Kryteria pierwszeństwa przyjęcia do projektu:

1) osoby niepełnosprawne

2) kobiety

 

W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów decydują kryteria pierwszeństwa, a następnie data wpłynięcia wszystkich wymaganych dokumentów do biura projektowego:

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA
ul. Czysta 2 lok. 1D
50-013 WROCŁAW

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Szkolenia są dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA ul. Konarskiego 44/6 , 30-046 Kraków
tel: +48 12 617 11 83 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. NIP: 677 222 89 76