top_napis

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

O PROJEKCIE

Projekt „Inwestycja w kapitał intelektualny dolnośląskich przedsiębiorstw” jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. dolnośląskiego, które prowadzącą działalność w branży informatycznej.

Głównym dążeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych dolnośląskich pracowników w zakresie wykorzystania technologii ICT. Realizacja projektu ma na celu wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii sieciowej, administracji systemu Linux, programowania aplikacji webowych.

 

W ramach projektu realizowanych będzie 10 różnych ścieżek:

  • CCNP Routing & Switching

  • CCNA Security

  • QoS Quality of Service

  • CCNP Secure

  • CCNA Voice

  • LPIC Linux Professional Institute Certification

  • Inżynieria ruchu sieciowego

  • Reverse engineering

  • Bezpieczeństwo aplikacji WEB

  • Bezpieczne programowanie aplikacji WEB

 

Planowane jest przeszkolenie łącznie 15 grup szkoleniowych.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA ul. Konarskiego 44/6 , 30-046 Kraków
tel: +48 12 617 11 83 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. NIP: 677 222 89 76